Home Zgjodhëm për ju. Mësyshi është më i fuqishëm se një armë nukleare

Mësyshi është më i fuqishëm se një armë nukleare

Allahu i Lartësuar thotë:

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

“Mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre…” 68:51

Lidhur me kuptimin “…të hanë me shikimet e tyre…”, Ibn Abbasi radijallahu anhu dhe disa të tjerë, kanë thënë se kjo do të thotë: “të godasin me syrin e keq”. Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:
العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا
“Syri i keq është i vërtetë. Po ta kishte penguar diçka kaderin, do të ishte syri i keq. Dhe kur ju kërkohet që të laheni (si ilaç ndaj syrit të keq), atëherë lahuni.”Muslimi 2188
Shembull tjetër është një transmetim nga Nesaiu dhe Ibn Maxhe, në të cilin thuhet se ‘Amir bin Rabi’ah kaloi afër Sehl bin Hunejf ndërsa ai ishte duke larë dhe i tha: “Nuk kam parë lëkurë të bardhë si kjo as tek një grua.” Sapo ai e tha këtë, Sehli menjëherë ra për toke. Ai u dërgua tek i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem dhe i thanë atij: “Ai u alivanos.” Profeti salallahu alejhi ue selem tha:
من تتهمون؟
“Kush dyshoni të jetë shkaku?”
“Ata thanë: “Amir bin Rab’iah.” Profeti salallahu alejhi ue selem tha:
علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة
“Për çfarë arsye ndonjëri prej jush e vret vëllanë e vet? Nëse ndonjë prej jush sheh në vëllanë e tij diçka që i pëlqen, le të lutet për të që Allahu ta begatojë.”Ibn Maxhe 3509
“Pastaj Profeti salallahu alejhi ue selem kërkoi ujë dhe e urdhëroi ‘Amirin që të marrë abdes duke larë fytyrën e tij, duart deri në bërryla, gjunjët dhe nën petkat e tij. Pastaj Profeti salallahu alejhi ue selem urdhëroi që uji të derdhet mbi Sehlin. Në një tjetër transmetim, thuhet se ena e ujit u kthye mbi të nga prapa shpinës.”
Përditshmëria jonë dëshmon për vërtetësinë e ekzistimit të syrit të keq, gjë e cila assesi nuk mund të mohohet.
Mirëpo nëse kjo ndodh, duhet përdorur ilaçe sipas porosive të sheriatit islam, e që janë:
1. Të lexuarit Kuran- Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:
لا رقية إلا من عين أو حمة
“Nuk ka rukje, përveçse ndaj syrit të keq ose temperaturës së lartë të trupit.”Buhariu 5704 dhe Muslimi 216
Kurse Xhibrili i bënte rukje Profetit salallahu alejhi ue selem duke thënë:
باسم الله أرقيك، من كل شيء يوذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك
“Në emër të Allahut të bëj rukje ndaj çdo gjëje që të dëmton, nga e keqja e çdo shpirti ose nga syri ziliqar (lakmitar)! Allahu të shëroftë! Në emër të Allahut ty të bëj rukje!” Muslim 2186
2. Pastrimi i trupit- ashtu siç Profeti salallahu alejhi ue selem e urdhëroi ‘Amir bin Rabi’an ta bëjë këtë në hadithin e lartpërmendur, e më pas uji duhet të hidhet mbi trupin e atij që është goditur nga syri i keq.
Nuk ka asnjë të keqe në qoftë se njeriu merr masa paraprake që ta mbrojë veten nga syri i keq, kjo nuk bie në kundërshtim me teuekulin (mbështetjen në Allahun), përkundrazi ky është vet teuekuli. Kështu ngase realiteti i teuekulit është “mbështetja në Allahun duke i marrë shkaqet të cilat janë të lejuara, apo jemi të urdhëruara për to.” Kurse Profeti salallahu alejhi ue selem, kërkonte mbrojtje për Hasanin dhe Husejnin me këtë dua:
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة
“Kërkoj mbrojtje me Fjalët e Allahut që t’ju mbrojë juve dyve nga të gjitha helmet e shejtanit dhe nga çdo sy i keq” Buhari nr. 3371
Dhe thoshte: “Kështu Ibrahimi shpesh kërkonte mbrojtje për Is´hakun dhe Ismailin.”

Muhamedi, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:
“Mësyshi është i vërtetë, rrëzon dhe malin e lartë.”
(Sahihul Xhami’ë: 4146)

Dijetari i madh islam Ibën Haxher (Allahu e mëshiroftë) thotë: ”Mësyshi është të shikosh mahnitshëm e me lakmi,qoftë dhe pa zili,qoftë edhe nga njeriu më i mirë,por ai që pëlqen diçka dhe e mahnit, le ta urojë, le ta bekojë, le të lutet për të duke thënë MASHA-ALL-LLAH”.

Komentatorët e Kur`anit pohojnë se mësyshi është më i shpejtë se sa shpejtësia e xhinëve. Kurse shpejtësia e xhinëve është sa hap e mbyll sytë,ata kalojnë prej një shtet e në tjetër. Ndikimi i mësyshit është i ngjashëm me ndikimin e rrezeve të diellit,të cilat nuk mund të shihen me sy,por ndikojnë te vendi që godasin. Mësyshit me lejen e Allahut i mundësohet që të jap ndikimin e tij mahnitës në: mençuri,në dituri,në pasuri,në risk, në bukuri,në zgjuarsi,në moral,në urtësi,në pozitë,në dashuri për fe,në oratori,në bukuri të zërit,në të ecur,në shkathtësi,dhe në shumë e shumë cilësi të tjera,të cilat i janë dhuruar robit si mirësi dhe begati nga Zoti xh.sh.

Muhamedi, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:
“Mësyshi është i vërtetë, rrëzon dhe malin e lartë.”
(Sahihul Xhami’ë: 4146)

Degjojeni kete ligjerate ne gjuhen angleze per syrin e keq

Previous articleBegatite qe gjenden tek delja
Next articleTREGIMI PËR KATËR GRATË