MËSIMIN QË E MORRA NGA UDHËTIMI NË ITALI!

MËSIMIN QË E MORRA NGA UDHËTIMI NË ITALI!

Rrëfehet për një të ri që e shprehu dëshirën e morra tij ta viziton Italinë. Para udhëtimit, një shok i tij e paralajmëroi se atje ka shumë vjedhës e sidomos e paralajmëroi për një pjesë ku në të ka kaos të vërtetë.

I riu udhëtoi për në Itali, mirëpo me kujdes të veçantë. Dhe e luti Allahun që ta ruan nga vjedhësit dhe të ligët. Dhe me shpresë që sa më shumë ti largohet asaj pjesë me emër të keq.

Pasi që zbriti, erdhi makina e hotelit ta merr dhe ta dërgon deri në adresën e hotelit të tij. Mirëpo një surprizë e madhe për të ishte se hoteli i tij ishte afër asaj lagje që njihej si lagja e sherrit!

Makina e zbriti afër hotelit, deri tek ai vend ku kishte mundësi të depërton makina. Dhe zemra e të riut filloi t’i rren më shpejt nga frika. Shikonte në të majtë dhe në të djathtë, kurse të rrahurit e zemrës i shtoheshin! U nis drejt hotelit dhe në atë moment e thërret një i ri me një zë të lartë!

Menjëherë iu kujtuan fjalët e shokut dhe paralajmërimi i tij dhe menjëherë filloi të ecën shpejt. Ai ecte dhe pas i shkonte djaloshi që e thirri. Energjia filloi ti harxhohet dhe u ndal, kurse i riu italian iu afrua dhe i tha: Zotëri, kur zbrite nga makina të ra kuleta në tokë! Urdhëro merre! Mendja iu ndal për një çast, e zgjati dorën dhe e morri kuletën, kurse buzët iu dridhnin kur e fliste ndonjë fjalë. Para se ti thotë faleminderit i riu italian u largua me shpejtësi në drejtim të rrugës së tij!

Fjalë pëshpëritëse në veshin tënd:
Shumica e jonë jetojnë në këtë gjende. Ky është burgu i mendimeve të marra paraprakisht dhe formimi i pikëpamjeve nga fjalët e të tjerëve pa mos i vërtetuar ato fjalë njëherë vet!