Mbrojtja dhe parandalimi nga shume semundje shpirterore dhe fiziologjike

0
489

Mbrojtja dhe parandalimi

1.Zbatimi i detyrave ndaj Allahut,subhanehu ue teala.I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam e ka keshilluar Iben Abasin,radiallahu anha me keto fjale:“O djalosh, po te mesoj disa fjale.. ruaje Allahun (duke i zbatuar detyrat ndaj Tij )dhe do te jesh i ruajtur prej Tij …)(Tirmidhiu,nr2516.)
2.Mbeshtetje e plote ke Allahu dhe zbatimi i shkaqeve parandaluese.
3.Kujdesi ndaj dhikrit dhe lutjeve qe i Deguari i Allahut i ka bere ne mengjes dhe ne mbremje,si dhe ne situata te ndryshme,si pshm.lutja:
Bismil-lahil-ledhi la jedurru mea ismihi shejun fil-erdi ue fis-semai,
ue huves-semiul-alim
“Ne emre te Allahut,me emrin e te Cilit nuk ben dem asgje ne Toke,e as ne qiell.Ai degjon e sheh çdo gje” tri here ne mengjes edhe ne mbremje.

Eudhu bi kelimatil-lahi et-tam-mati min sherri
ma haleka
“Kerkoj stehim tek Allahu,mefjalet e Tij te plota nga e keqa ne krijimin e Tij.”
4.Leximi i Ajetul-Kursi-se(ajeti 255 ne kaptinen El-Bekare)para gjumit.
6.Leximi i kaptinave El-Ihlas dhe El-Muavidhetejn(El-Felek dhe En-Nas) para gjumit I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam na ka porositur me kete veper.
7.Fjetja me abdes dhe duke lexuar lutjen: Bismike rabbi ueda tu xhenbi,ue bike erfe uhu.
“Me emrin Tend o Zot,shtrihem ne shtrat dhe me emrin Tend çohem…”
8.Ngrenja e shtat hurmave te llojit axhve ne mengjes.I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam ka then:”Kush hane ne mengjes shtate hurma te llojit axhve ,ne ate dite nuk do ti bej dem as helmi,e as sihri.

Dijetari i njohur Iben Bazi, Allahu e meshirofet ,mendon se nje mbrojtje e tille eshte e pergjithshem dhe shpresohet per cdo person qe ha ne mngjes shtat hurma e pa perkufizuar ate me hurmat e Medines.

9.Permendja e Allahut ne fillim te cdo pune.Resulullahi,selallahu alejhi ue selam thote:”Cdo pune e rendesishme qe nuk fillohet me Besmelen(ir Rahmanir Rahim) eshte e prer (pa bereqet).

10.Leximi i kesaj duaje gjate daljes prej shtepise.
All-llahumme inni eudhu bike en edille eu udalle,
eu ezil-le ue uzel-le,eu edhlime ue udhleme,
exhhele eu juxhhele alejje.
“O Zoti im,kerkoj mbrojtje n Tende qe te mos devijoj,e as dikush tjeret te mos me coje ne devijim,kerkoj mrojtjen Tende qe te mos rreshqas ne mekat me fajin tim apo me nxitjen prej tjeterkujt,kerkoj mbrojtjen Tende qe te mos i bej zullum ndonjerit,as qe te me bejhet zullum,kerkoj mbrojtjen nga mosdija dhe sjellja injorante ndaj meje.

Ne trasmentimin e Enesit radiallahu ahu,qendron:”Atij qe kur del prej shtepise thote:
Bismil-lahi teuekkeltu alall-llahi,la haule ue la kuvvete illa billah
“Me emrin e Allahut ,tek Allahu u mbeshteta,ska levizje e as forc pervec me deshiren e Allahut “.i thuhet: Te mjafton Aallahu,je i mbrojtur dhe i udhezua. Prej tij largohen dhe bisedojn djajt:Cfare ti besh njeriut qe eshte udhezuar ,qe eshet i mrojtur dhe te cilin si strehues i mjafton vetem Allahu?”

11.Leximi i duase perkatese gjate hyrjes ne shtrpi:
Bismil-lahi velexhna ve bismil-lahiharexnaue ala
rabbina teuekelna
“Me emrin e Allahut hyjme dhe me emrin e Allahut dalim dhe te Zoti yne meshtetemi.”
Ne Sahihun e Muslimit eshte shenuar edhe ky hadith:Kur njeriu e permend Allahun gjate hyrjes ne shtepi dhe pran ushqimit ,shejtani thote:As bujtje as darke(nuk ka per mua).

12.Mbulimi i bukurive,gjate gezimeve dhe dasmave,tek grat edhe femijet per tu mbrojtur nga renia mesysh.Tubimet te tilla jane vende ku rreziku i renies mesysh eshte me teper i pranishem.

13.Kur njeriu te shoh dicka te bukur,le te lutet per bereqet per ate qe sheh.Ebu Umame,radiallahu aha,thote :i Derguari i Allahut ,salallahu alejhi ue selam ka then :”Kur dikush prej jush sheh dicka qe i pelqen le te bej dua per bereqe.”

14 Mos fli i vetmuar,pervec kur je i detyruar!Lexoi duat para gjumit!

15.Mos u thello shume ne mendime dhe supozime!
16.Kerko mbrojtje per femijet,ashtu siç ka bere dua i Derguari i Allahut sallahu alejhi ue selam ,per Hasanin dhe Hysejnin;
Uidhukuma bi kelimatil-lahit-tammeti min kulli shejtanin
ue hammeti,ue min kulliajnin lammeti
“Kerkoj mbrojtje tek Allahu per ju te dy me fjalet e tij te plota nga çdo shejtan,kafsheose insekt (helmues)dhe nga syri kritikues.”

17.Leximi i lutjes:
La ilahe il-lall-llahu uahdehu la sherike lehu…..
“Ska te adhuruar me te drejte pervec Allahut,Nje dhe i pashoq…”
Kush e lexon kete lutje 100 her gjate dites…do te jet mrojtje prej shejtanit.

18.Leximi i dhjet ajeteve te kaptines El-Bekare.Iben Mesudi,radiallahu anha thote:”Kush lexon dhjet ajete prej syres El-Bekare,ate nate ne shtepin e tij shejtani nuk do te hyje deri ne mengjes.Kater ajetet prej fillimi(El-Bekare 1-4),Ajeti-Kursi(El-Bekare 255-257)dy ajetetpas tij dhe tre ajetet e fundit (El-Bekare 284-286)…”
“Ne ate dite atij,e as familjes se tij nuk do ti afrohet shejtani dhe as ndonje gje e urryer…”(Darimiu,nr.3382)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here