A lejohet veshja e rrobave në të cilat ka vizatime të kafshëve...

A lejohet veshja e rrobave në të cilat ka vizatime të kafshëve apo njeriut?

Përgjigje: Nuk lejohet që muslimani të veshë rroba në të cilat ka vizatime kafshësh apo njerëzish, sepse është vërtetuar se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Melaiket nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka vizatime (të krijesave me shpirt).” (Buhariu, Muslimi)

Libri “Kushtet e fesë” Shejh Muhamed ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)/xhamiambret