A lejohet të ngrëhët syfyri shembull në ora 00:00 ?

A lejohet të ngrëhët syfyri shembull në ora 00:00 ?

A lejohet të ngëhët syfyri në ora 12:00 ? Dr. Shefqet Krasniqi