A lejohet rritja e thonjëve

A lejohet rritja e thonjëve

Ritja e thonjëve

Ritja e thonjëve është në kundërshtim me Sunetin e Pejgamberit (alejhi selam) dhe përgjasim me kafshët dhe disa prej jobesimtarëve

( Shejh Bin baz “el-Fetava” 10/49