Home Zgjodhëm për ju. A lejohet leximi i Kur’anit shtrirë, në këmbë apo duke ecur?

A lejohet leximi i Kur’anit shtrirë, në këmbë apo duke ecur?

Pyetja e dytë nga fetvaja me nr 7720:

A lejohet leximi i Kur’anit shtrirë, në këmbë apo duke ecur?

Përgjigje: Po lejohet, sepse në origjinë kjo gjë ska ndonjë ndalesë, përveç kësaj nuk ekziston ndonjë argument nga sheriati që e ndalon. Nga ana tjetër ekziston fjala e përgjithshme ku Allahu I Lartësuar I cilëson të zotët e mendjes duke thënë: “Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë.” [Al Imran 191]

Dhe leximi i Kur’anit konsiderohet prej dhikrit (që përkujtohet me të Allahu).

Prej Allahut vjen ndihma! Paqja qoftë mbi Pejgamberin,familjen dhe shokët e tij.

[Komisioni i përhershëm i fetvave]

Abdullah Gudejani

Abdurrazak El Afifij

Abdulaziz bin Bazi

Previous articleA I DON PESËDHJETË TË MIRA ÇDO HERË KUR PIN UJË!!
Next articleMos u brengos se gjithçka është sipas caktimit