Home Zgjodhëm për ju. Lajmëroje botën se cili ishte Muhamedi alejhi selam!

Lajmëroje botën se cili ishte Muhamedi alejhi selam!

Është ai i cili i mbrojti të drejtat e njerëzimit 1400 vjet më parë.
Ruajti të drejtat e burrit, gruas dhe fëmijës.

Urdhëroi për dashuri dhe harmoni midis të afërmëve dhe fqinjëve.
Ndërtoi raportet e bashkëjetesës ndërmjet muslimanëve dhe jomuslimanëve.

Organizoi marrëdhëniet familjare, të cilat i garantojnë babait dhe nënës të drejta të mëdha mbi fëmijët e tyre.
Ndaloi padejtësinë, thirri në drejtësi, dashuri, bashkim dhe në bashkëpunim për të mirën.

Ndaloi nga veprat e këqija si vjedhja, vrasja, mashtrimi etj.
Ftoi për të ndihmuar nevojtarin, për të vizituar të sëmurin dhe për të këshilluar njëri-tjetrin.

Është ai i cili ndryshoi jetën dhe karakterin tonë nga i keq në të mirë.
Pra a e kuptuat pse të gjithë ne e duam Muhamedin alejhi selam?

Previous articleKu dallon smira dhe syri i keq ?
Next articleJa abetaret e gjuhës shqipe, të përpiluara nga hoxhallarët shqiptarë