Home Zgjodhëm për ju. Kur gruaja e urren burrin e saj, kjo (kurë) pa dyshim se...

Kur gruaja e urren burrin e saj, kjo (kurë) pa dyshim se bën dobi

Shejkhu jonë Ibën Bazi thotë: “Në këtë ujë lexon ajetet (që kanë zbritur) për magjinë dhe hasetin, bashkë me Ajetul-Kursij, suret që fillojmë me ‘Kul’, lexon ajetet që është përmendur magjia në Kuran, dhe ajetet (që është përmendur) haseti. Pastaj pi tre gllënjka prej këtij uji.”

Kurse njëri nga dijetarët thotë: “Të lihet (ky ujë) në qiell të hapur,” pra të mos futet në frigorifer apo diku tjetër, “të lihet në qiell të hapur dhe të pijë prej tij tre herë, dhe të lahet me të, sepse ai (me lejen e Allahut) e largon tërë magjinë që e kishte kapur, sidomos atë lloj magjie kur burri s’mund t’i afrohet gruas së vet për të bërë marrëdhënie intime, apo kur gruaja e urren burrin e saj, kjo pa dyshim se bën dobi.”

Këtë e kanë përcjellë dijetarët. Ka porositur me këtë Ibën Kajjimi, shpjeguesit e librit “Kitabu-Teuhid,” dhe Shejkhu jonë Ibën Bazi, dhe kanë thënë se provat e vërtetuara tregojnë për dobinë e tyre.

Previous articleMjalti ka përfitimet e mëposhtme shëndetësore
Next articleMeshkujve të cilëve u bien flokët në moshë të re janë të rrezikuar nga kjo sëmundje