Home Zgjodhëm për ju. Kur errësohet, mblidhini fëmijët tuaj (mos i lejoni ata që të dalin...

Kur errësohet, mblidhini fëmijët tuaj (mos i lejoni ata që të dalin jashtë)

KUR ERRËSOHET, MBLIDHINI FËMIJËT TUAJ (MOS I LEJONI ATA QË TË DALIN JASHTË)

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur errësohet, mblidhini
fëmijët tuaj (mos i lejoni ata që të dalin jashtë), sepse Shejtanët fillojnë të
shëtisin në terrin e natës. Mbyllini dyert e thoni Bismil-lah, sepse Shejtanët
nuk mund të prekin diçka, që është bërë me emrin e Allahut. I mbuloni
enët, duke thënë Bismil-lah, qoftë edhe me diçka simbo-like. Kur të flini, i
fikni dritat (dhe zjarrin).”

Previous articleKUR KEMI FRIKË SE MOS E MARRIM MËSYSH DIKË TJETËR
Next articleJa se çfarë të ndodh nëse 12 ditë me radhë ha vetëm banane!