Home Kurani dhe Shkenca Kujdes vëlla musliman

Kujdes vëlla musliman

“Kujdes vëlla musliman në mbikëqyrjen tënde ndaj Allahut të Madhëruar!
Qëndro në adhurim ndaj Tij duke i praktikuar urdhërat e Tij dhe në të njëjtën kohë duke u larguar nga të ndaluarat e Tij. E lusim Allahun që të na ndihmojë në këtë gjë, se nëse Allahu nuk na ndihmon, atëherë mbetemi pa ndihmë, ashtu siç na ka mësuar Allahu të themi:
“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!” (El Fatiha: 5)

E kur njeriu favorizohet me udhëzim dhe ndihmë në fushën e sheriatit, atëherë ky është ai të cilit Allahu i dhuroi nga begatitë e Tij.”

[Shpjegim i “Rijadus Salihin” i shejh Uthejminit -Allahu e mëshiroftë!]

Previous articleSA “FËMIJË” I KA ZOTI ?
Next articleLemosha e largon njeriun nga zjarri i Xhehenemit