Home Zgjodhëm për ju. Kjo është duaja e Junusit a.s. në barkun e peshkut.Për të ai...

Kjo është duaja e Junusit a.s. në barkun e peshkut.Për të ai ka shpëtuar nga vuajtja,ndërsa Kurani thotë“Ndërsa në mënyre të njejtë i shpëtojm edhe besimtarët tjerë

Lutja e Hz. Junusit a.s.
LA ILAHE IL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MIN EDH-DHALIMIN.
Nuk ka Zot pos Teje.Ti je i pastër,nuk ke të meta.Unë i bëra padrejt vetes!
(El-Enbija,87)

(është kjo duaja e Junusit a.s. në barkun e peshkut.Për të ai ka shpëtuar nga vuajtja,ndërsa Kurani thotë“Ndërsa në mënyre të njejtë i shpëtojm edhe besimtarët tjerë).
(Muslimani nuk lutet me këtë lutje për ndonjë gjë,e të mos i pranohet lutja)

———-

Lutja e Hz. Junusit a.s.
LA ILAHE IL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MIN EDH-DHALIMIN.
Nuk ka Zot pos Teje.Ti je i pastër,nuk ke të meta.Unë i bëra padrejt vetes!
(El-Enbija,87)

(është kjo duaja e Junusit a.s. në barkun e peshkut.Për të ai ka shpëtuar nga vuajtja,ndërsa Kurani thotë“Ndërsa në mënyre të njejtë i shpëtojm edhe besimtarët tjerë).
(Muslimani nuk lutet me këtë lutje për ndonjë gjë,e të mos i pranohet lutja)

Previous articleCila është vepra më e dashur tek Allahu i Madhëruar?
Next articleSprova e pasurisë