Home Zgjodhëm për ju. Katër gjëra sjellin rrizkun,katër gjëra pengojnë rrizkun

Katër gjëra sjellin rrizkun,katër gjëra pengojnë rrizkun

Katër gjëra sjellin rrizkun:

1. Falja natën
2. Istigfari (kërkim falje) i shumtë gjatë mesnatës
3. Bërja shprehi e dhënies se lëmoshës
4. Përmendja e Allahut në fillim dhe mbarim të ditës.

Katër gjëra pengojnë rrizkun:

1. Gjumi në mëngjes
2. Namazi i paktë
3. Përtacia
4. Tradhtia

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim

Previous articleNuk do të bëhet Kijameti derisa të ndodhin këto 11 ngjarje- A e ke ditur ?
Next articleKUJTO PARA SE TË MËKATOSH