Home Zgjodhëm për ju. O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta…

O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta…

O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri-tjetrit, dhe mos përgjoni njëri-tjetrin; a mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? Atë pra e urreni! Kini frikë nga ndëshkimi i All-llahut, e All-llahu është mëshirues, Ai pranon shumë pendimin.
Kur’an 49:12

Previous articleOBLIGIMET VËLLEZËRORE NË ISLAM
Next articleDURIMI …