O ju njerëz! Me të vërtetë Zoti juaj është Një! Babai juaj është një!

0
375

O ju njerëz! Me të vërtetë Zoti juaj është Një! Babai juaj është një!
Nuk ka dallim mes arabit dhe joarabit e as mes joarabit dhe arabit.
Gjithashtu, nuk ka dallim as në mes të kuqit dhe të ziut dhe as në mes të ziut dhe të kuqit, dallimi i vetëm në mes tyre është devotshmëria: ” Tek All-llahu më i ndershmi prej juve është ai që më tepër është ruajtur (këqijat) më i devotshmi, a është i qartë mesazhi im dhe a e përcjolla mesazhin tim?
Than, sahabët; Po, o i dërguar i Allahut.
I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem! , tha; Atëherë le tja përcjell mesazhin ai që ishte prezent atij që nuk ishte prezent.

Vargu i haditheve të sakta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here