A je penduar vërtetë?

A je penduar vërtetë?

Disa të urtë kanë thënë: pendimi i njeriut njihet në katër gjëra:
E para: frenon gjuhën e tij nga fjalët e kota si: përgojimi, bartja e fjalëve, gënjeshtra dhe shpifja.
E dyta: në zemrën e tij nuk bart: urrejtje, armiqësi ndaj ndonjërit prej muslimanëve.
E treta: braktis shoqërinë e keqe dhe nuk ulet me asnjërin prej tyre.
E katërta: është i gatshëm të vdes i penduar për mëkatet e bëra duke kërkuar falje tek Allahu për të kaluarën e tij në mëkate dhe duke u përpjekur të bëjë më shumë adhurime tek Allahu.

Shejh Halid err-Rrashidi, Allahu e liroftë!

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi