Home Zgjodhëm për ju. Ja si e krijoi njeriun e parë ,Zoti i Vetmi,Krijuesi abslout. A...

Ja si e krijoi njeriun e parë ,Zoti i Vetmi,Krijuesi abslout. A e ke ditur ?

Nga sahabiu Ebu Musa El-Esharij radijAllahu anhu transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem ka thënë:

“Vertete Allahu i lartesuar e krijoi Ademin alejhis selam nga nje kapje (grusht, marrje) qe e kapi (morri) nga e tere toka; andaj bijte e Ademit dolën sipas llojit të tokës, ka prej tyre të kuq, të zinjë, të bardhe, të lehtë e të vrazhdë, në mesin e tyre të këqinjë dhe të mirë”.

E ka permendur Hattabiu (rahimehullah) ne El-Uzleh fq.155.
Muhadithi Albani rahimehullah e ka saktesuar në Sahih Sunen Ebi Davud (4693).

Previous articleMbikqyrja e All-llahut
Next articlePasojat e moskryerjes së namazit