Home Zgjodhëm për ju. Ja cilët janë shkaqet e mospranimit të lutjeve

Ja cilët janë shkaqet e mospranimit të lutjeve

Është përcjellë në tefsirin e Kurtubiut se Ibrahim ibën Ed’hemi është pyetur:

“Cili është shkaku i mospranimit të duave (lutjeve) tona?”

Kurse, Ibrahim ibën Ed’hemi është përgjigjur:

“Kjo është ashtu sepse keni njohur Allahun dhe nuk i bindeni Atij!

Keni njohur të Dërguarin dhe nuk e pasoni sunnetin e tij!

Keni njohur Kur’anin dhe nuk punoni me të!

Hani prej të mirave të Allahut dhe nuk e falënderoni Atë!

Keni njohur xhenetin dhe nuk e kërkoni atë!

Keni njohur zjarrin dhe nuk ikni prej tij!

Keni njohur shejtanin dhe nuk e luftoni atë, por pajtoheni me të!

Keni njohur vdekjen dhe nuk përgatiteni për të!

Keni varrosur të vdekurit dhe nuk nxirrni mësime prej tyre!

Keni lënë të metat tuaja e merreni me të metat e të tjerëve!”

Përktheu: Fitim Hasani.

Previous articleKur’ani dhe teoria e Ajnshtajnit
Next articlePërshkrimi i Xhehenemit