Istigfari sjell rrizkun

Istigfari sjell rrizkun

Pesë sjellin pesë:

1. Istigfari sjell rrizkun
2. Ulja e shikimit sjell virtytin
3. Turpi sjell të mirat
4. Të folurit e butë sjell kërkesën
5. Hidhërimi sjell keqardhjen

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim