Home Zgjodhëm për ju. Istigfari sjell rrizkun

Istigfari sjell rrizkun

Pesë sjellin pesë:

1. Istigfari sjell rrizkun
2. Ulja e shikimit sjell virtytin
3. Turpi sjell të mirat
4. Të folurit e butë sjell kërkesën
5. Hidhërimi sjell keqardhjen

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim

Previous articleKrijimi i njeriut nga pika e farës! Zbulimet e fundit të shkencëtarëve hedhin poshtë besytnitë e njerëzve dhe vërtetojnë atë që është përshkruar në Kur’an!
Next articleZemra nuk do të arrijë qetësinë,rehatinë,dhe stabilitetin përveq se me vendosjen e lidhjes me Zotin