Home Zgjodhëm për ju. Islami ngritet mbi pesë (shtylla)

Islami ngritet mbi pesë (shtylla)

Nga Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Umer el-Hattabi, radijall-llahu anhuma, transmetohet se ka thënë: “E kam dëgjuar të dërguarin e All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë:

‘Islami ngritet mbi pesë (shtylla): në të dëshmuarit se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguar i Zotit, në kryerjen e namazit, në dhënien e zekatit, në të vizituarit e Ka’bes dhe në agjërimin e Ramazanit’.”

(Buhariu dhe Muslimi)

Previous articleRregullat në raport me sprovat
Next articleNafaka (rizku),exheli ,veprat dhe a është me fat apo pafat fëmija ( Gjithcka e shkruar nga meleku që në krijim)