Ilaçi më i lehtë për të gjithë sëmundjet

Ilaçi më i lehtë për të gjithë sëmundjet

Ilaçi më i lehtë për të gjithë sëmundjet

I nderuar lexues! E them me bindje dhe i bazuar në eksperiencën time personale. Ti mund të arrish në rezultate tepër të mëdha, me një ndryshim tepër të vogël, i cili do të ndryshojë gjithë jetën tënde, ashtu siç ndryshoi timen. Procedura që lipset prej teje, është që thjesht të dëgjosh Kuranin sipas mundësisë, në mbrëmje para se të flesh, në mëngjes pasi të zgjohesh, në drekë dhe çdo kohë tjetër kur të jepet mundësia.

Kuranin mund ta dëgjosh nga një kompjuter, celular, manjetofon, mp3, televizor apo radio

Zëri i Kuranit përbëhet nga valë zanore me një frekuencë të caktuar dhe shtrirje të caktuar në kohë. Këto valë përhapin fusha vibrimi që ndikojnë në qelizat e trurit dhe bëjnë rivendosjen e ekuilibrit, gjë e cila forcon imunitetin përballë sëmundjeve, duke përfshirë dhe kancerin. Kjo, pasi kanceri nuk është gjë tjetër veçse një çrregullim i punës së qelizës. Leximi i Kuranit, e riprogramon këtë qelizë. Është njëlloj sikur të jemi përballë një kompjuteri të mbushur me viruse, ne e riformatojmë atë, mandej instalojmë programet e reja, duke ia përmirësuar performancën. E nëse kjo realizohet me anën e programeve të prodhuara nga ne njerëzit, ç’mund të themi me programet që janë krijuar nga Krijuesi i gjithçkaje?