Home Zgjodhëm për ju. Gratë tona janë mbretëresha, Nuk folin me çfarëdo mashkulli

Gratë tona janë mbretëresha, Nuk folin me çfarëdo mashkulli

Një anglez iu afrua një hoxhe dhe e pyeti: “Pse në Islam nuk është e lejuar që gruaja kur përshëndetet ti japë dorën mashkullit?”
Hoxha e pyeti: “A mundesh ti të përshëndetesh me mbretëreshën Elisabet?”
Anglezi iu përgjigj: “Natyrisht që jo, vetëm një numër i konsideruar njerëzish mund të përshëndeten me mbretëreshën Elisabet.”
Atëherë hoxha iu përgjigj: “Gratë tona janë mbretëresha, e mbretëreshat nuk përshëndeten me ç’farëdo mashkulli.”
Pastaj anglezi e pyeti: “Pse gratë e sjuaja mbulojnë trupin dhe flokët?”
Hoxha qeshi dhe nxori dy karamele. Njërën e hapi ndërsa tjetrën e la të pahapur. I hodhi karamelet në dyshemen me pluhur dhe e pyeti: “Nëse të them ta marrësh njërën, cilën do të zgjidhje?”
Anglezi iu përgjigj: “Të pahapurën (të mbuluarën).”
Hoxha tha: “Ashtu i trajtojmë dhe i shikojmë gratë tona…

Previous articleGËZOJ TË TJERËT QË TË GËZOHESH
Next articleNJË PESHK I VETËM