Home Zgjodhëm për ju. Gjynahet më të shëmtuara!!!

Gjynahet më të shëmtuara!!!

Të gjitha gjynahet janë të shëmtuara, por disa janë me të shëmtuara se disa të tjera.
Imoraliteti është një prej gjynaheve më të shëmtuara, sepse prish shtratin dhe ndryshon origjinat, ndërsa imoraliteti me fqinjën është akoma më i shëmtuar, ashtu siç përcillet në të dy librat e saktë (Buhariu dhe Muslimi) në hadithin e Ibn Mes’udit, i cili thotë: “Thashë: ” O i Dërguari i Allahut, cili gjynah është më i rëndë?!” Tha: ” T’i shoqërosh Allahut shok, ndërkohë është Ai që të ka krijuar. “Po pastaj?! Tha: “Të vrasësh fëmijen tënd, që të mos ushqehet bashkë me ty.” I thashë: “Po pastaj?! Tha: “Të bësh imoralitet me gruan e fqinjit tënd.”

Previous articleKush është njeriu më i dashur tek Allahu?
Next articleA ka dyshim në ekzistencën e All-llahut???