Gjynahet më të shëmtuara!!!

0
264

Të gjitha gjynahet janë të shëmtuara, por disa janë me të shëmtuara se disa të tjera.
Imoraliteti është një prej gjynaheve më të shëmtuara, sepse prish shtratin dhe ndryshon origjinat, ndërsa imoraliteti me fqinjën është akoma më i shëmtuar, ashtu siç përcillet në të dy librat e saktë (Buhariu dhe Muslimi) në hadithin e Ibn Mes’udit, i cili thotë: “Thashë: ” O i Dërguari i Allahut, cili gjynah është më i rëndë?!” Tha: ” T’i shoqërosh Allahut shok, ndërkohë është Ai që të ka krijuar. “Po pastaj?! Tha: “Të vrasësh fëmijen tënd, që të mos ushqehet bashkë me ty.” I thashë: “Po pastaj?! Tha: “Të bësh imoralitet me gruan e fqinjit tënd.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here