Home Zgjodhëm për ju. GJURMËT NË XHENET

GJURMËT NË XHENET

ISHIN SHOKËT E PROFETIT صلى الله عليه وسلم

ATA TË CILËT PSIKOLOGJIKISHT KISHIN VËSHTIRËSI DHE MUNDIME

ATA NDOSHTA NUK ISHIN MË TË MENÇURIT NË ATË VEND

OSE MË TË DITURIT NGA TË GJITHË NJERËZIT

ATA NUK KISHIN SHUMË PARA

OSE ASETE TJERA MJETE TJERA

POR AJO ÇFARË E KISHIN ATA ISHTE LIDHJE E FORTË ME ALLAHUN E MADHËRUARË

EDHE SOT… LEGJENDAT E TYRE JETOJNË…

BILALI ALLAHU ÇOFTË I KËNAQUR ME TË NUK URDHËROJË QË TË RESPEKTOHEJ

MË SHUMË SE NJERËZIT TJERË NË SHOQËRI… ASNJËHERË…

PËR ASNJË ARSYE.

SIDOQOFTË AI E KISHTE NJË LIDHJE TË PALËKUNDUR ME ALLAHUN E MADHËRUARË

TË PADYSHIMTË…

TË PAKUNDËRSHTUESHME…

TË PA SHKATËRRUESHME…

DHE PASOJAT E KËSAJ LIDHJE ME ALLAHUN E MADHËRUARË ISHIN

QË I DËRGUARI I ALLAHUT صلى الله عليه وسلم

KUR ISHTE NË UDHËTIMIN E ISRAS DHE MIRAXHIT

UDHËTIMI NATËN NGA JERUSALEMI DHE NGRITJA PËRMBI QIJEJ

KUR AI صلى الله عليه وسلم ISHTE NË UDHËTIM NËPËR QIJEJ PROFETI صلى الله عليه وسلم I NDËGJOI

HAPAT (e këmbëve)

DHE PYETI ÇFARË JANË KËTO HAPA? ÇFARË ËSHTË KY ZË QË PO E DËGJOJË?…

AI صلى الله عليه وسلم U INFORMUA SE KËTO ISHIN HAPAT E BILALIT (Allahu qoftë I kënaqur me të)

AI ËSHTË AQ I DASHUR TEK ALLAHU SAQË KUR EC NËPËR TOKË

HAPAT E KËMBËVE TË TIJ KRIJOJNË JEHONË DERI NË QIJEJ

KËTO ISHIN PASOJAT E LIDHJES SHPIRTËRORE

KY ËSHTË NDERI DHE NGRITJA QË LIDHJA SHPIRTËRORE E BJEN

ËSHTË DIÇKA QË NUK MUND TË BËHET KOMPROMIS ME TË (diçka që nuk mund të bëhen lëshime në të) ËSHTË DIÇKA QË DUHET TA MERRNI SHUMË SERIOZISHT.

Previous articleXhaxhi Ibrahim…
Next articleA pranohet abdesi nëse nuk bën Bismilah?