Gjurmat e gishtërinjve

Gjurmat e gishtërinjve- të cilat janë të papërsëritshme.Ato janë të ndryshme edhe te binjakët identikë.Shenjat e gishtërinjve mbeten të njëjta për të gjithë jetën.Edhe kur dëmtohet lëkura, mbasi shërohet, shenjat e gishtërinjve janë njëlloj si më parë.
Përkujtojmë versetin kur’anor: “A mendon njeriu se nuk do t’i tubojmë eshtrat e tij?Po, do t’ia tubojmë!Duke qenë se ne jemi të zotët t’ia rikrijojmë si kan ë qenë edhe majat e gishtave të tij!”(El-Kijame, 3-4)

Leave a Reply