Gjatë ditës, 70.000 ide na qarkullojnë nëpër mendje

Gjatë ditës, 70.000 ide na qarkullojnë nëpër mendje

Gjatë ditës, 70.000 ide na qarkullojnë nëpër mendje. Ato, në kokën tonë shkaktojnë hallakamë. Si ti renditim? Mendoni!

Po vazhduam ta lëmë mendjen në hallakamën e ideve, do të shohim rënie të produktivitetit intelektual dhe rritje të ndjesive negative.

Hoxhë Ekrem Avdiu