Home Zgjodhëm për ju. Fjala الله – All-llah është shëruese

Fjala الله – All-llah është shëruese

azeta ditore saudiase El-Watan, publikoi se fjalët e cituara të psikologut i cili theksoi se
muslimanët të cilët mund të lexojnë gjuhën arabe dhe ta lexojnë Kur’anin rregullisht, janë
në gjendje ta mbrojnë veten nga sëmundjet shpirtërore.

Psikologët shpjeguan se çdo shkronjë në fjalën All-llah merrë pjesë në mjekimin e
sëmundjeve shpirtërore. Në studimin e tij, shkencëtari i përmendur theksoi se shqiptimi i
shkronjës së parë të fjalës All-llah, shkronja j “A” liron sistemin respirativ dhe kontrollon
frymëmarrjen.

Ai shtoi se shqiptimi i bashkëtingllores velare ‘L”, në pajtim me gjuhën arabe – gjuha
duhet ta prekë lehtë pjesën e epërme të qiellzës duke bërë pauzë të shkurtër e pastaj
vazhdimisht duke përsëritur pauzën e njëjtë, e lehtëson frymëmarrjen.

Po ashtu, shqiptimi i shkronjës së fundit, “H”, mundëson lidhjen ndërmjet mushkërive
dhe zemrës, kurse kjo lidhje kontrollon të rrahurit e zemrës.

Ajo që është interesante në këtë studim është se psikologët janë jomuslimanë, por të
interesuar për shkencat islame dhe për hulumtimet e fshehtësive të Kur’anit fisnik.
(Përkthyer nga gazeta e Katarit Arraya Daily, e dielë, 24. mars 2002. Nga:

www.znaci.com.)

Previous articleMotra ime e pambuluar: pse nuk mbulohesh?
Next articleSot në botë jetojnë më tepër Muslimanë sesa Katolikë