Home Zgjodhëm për ju. FITO PALLATE NE XHENET !!

FITO PALLATE NE XHENET !!

Nga Muadh bin el-Xhuheni, I Dërguari i Allahut alejhi selam tha:

“Kushdo që lexon ‘Kul huvAllahu ehad…’ (surja Ikhlas) derisa t’a thotë dhjetë herë, Allahu ia ndërton një pallat në Xhenet si dhe dobi të tjera”.
Umeri tha:”Atëherë, do të kemi shumë pallate, o i Dërguar i Allahut!”
Pejgamberi alejhi selam tha: ”Allahu ka më shumë dhe atë që është më e mirë”.
(Silsileh Ahadith es-Sahiha e shejh Albanit, nr.589)

Sa mundesi e madhe per te bere nje Pallat ne Xhenet.Sa meshire e madhe nga meshiruesi qe te na dhuroj nga nje pallat ne Xhenet per disa minuta!
Mos neglizhoni, lexone nga dhjete here suren ihlas dhe Allahu na takofte ne Xhenet bashka me Pejgamberin tone te dashur!

Previous articleSTERILITETI ( Tregim interesant )
Next articleKOHA E LIRE …