A është e vërtetë se Allahu me yje (meteor) i gjuan shejtanët ?

Buhariu ne Sahih-un e tij shkruan: “Katade ka thene: “Allahu i krijoi keto yje per tre arsye: si stoli per qiellin, si gjuajtes te shejtanëve dhe si shenja per t’u orientuar. Kushdo qe i interpreton ndryshe, ka gabuar; e ka humbur hisen (shperblimin) e tij (ne boten tjeter) dhe eshte munduar per dicka qe nuk ka njohuri”.”

{Buhariu (6/295), mual-lekan (dmth. nuk i ka permendur transmetuesit deri Katadeja), por Ibn Xheriri e percjell me sened te lidhur ne Tefsir (1/91) }

Allahu thotë:

“Ne qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me kandila (yje ndriçues) dhe ata i kemi bërë gjuajtës kundër djajve” (67:5)

Allahu thotë: “Vërtet, Ne e kemi zbukuruar qiellin me te afërt me bukurinë e yjeve dhe me mbrojtje prej çdo djalli të prishur. Ashtu që nuk mund të përgjojnë parinë më të lartë (engjëjt më të zgjedhur), pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët. Ata janë të përzënë dhe do të kenë një dënim të përhershëm. Përveç atij që rrëmben vrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg.” (37:6-10)

Me tej Allahu thotë: “Ne në qiell kemi krijuar galaksione yjesh dhe atë (qiellin) e kemi zbukuruar për ata që e shikojnë me vëmendje. Dhe atë (qiellin) e kemi ruajtur prej çdo djalli të mallkuar, përveç atij që vjedh (përgjon) çka dëgjohet, po edhe atë e kapë ylli i zjarrtë (e djeg).”

Leave a Reply