Home Zgjodhëm për ju. A është e lejuar të betohesh me Kuranin?

A është e lejuar të betohesh me Kuranin?

A është e lejuar të betohesh me Kuranin?

Pyetje: “Cili është gjykimi i të betuarit me Kuranin?”

Përgjigje: “Është e lejuar të betohesh me emrat dhe cilësitë e Allahut.
Kurani është fjalë e Allahut dhe fjala e Tij është një prej cilësive tëTij. Dijetarët kanë thënë:
‘Është e lejuar të betohesh me Allahun dhe cilësitë e Tij. Kurani është fjalë e Allahut, e cila është një prej cilësive të Tij dhe si pasojë është e lejuar të betohesh me të.’”

Fetaua el lexhne ed daime: 1/354 / xhamiambret

Previous articleCilat janë kushtet e dëshmisë “Nuk ka të adhururar tjetër me të drejtë pos Allahut” ?
Next articleCilës t’i jap përparësi: pastrimit të zemrës apo veprave vullnetare?