Engjelli Israfil dhe dita e fundit ne kete bote (Dita kur do ti fryhet Surit)

0
318

Engjelli Israfil dhe dita e fundit ne kete bote (Dita kur do ti fryhet Surit)
Israfili eshte meleku qe eshte krijuar vetem qe ti fryej Surit.Dhe qendron pran tij dhe pret urdherin e Allahut qe ti fryej Surit.
I Derguari i Allahu alejhi selam thote:
“Qe ne momentin qe Meleku Israfil eshte krijuar ai asnjehere nuk i ka mbyllur syte duke pare nga Arshi i Allahut qe ti japi leje qe ti fryej Surit.

Allahu thote be Kur`an:
“Atë Ditë, Ne do të bëjmë, që të vërshojnë njëri mbi tjetrin si valët (e detit) dhe do t’i fryhet surit e do t’i tubojmë, që të gjithë së bashku. (Kur të vijë caktimi i Zotit, ose kur të dalin Jexhuxh Mexhuxhët) Ne bëjmë atë ditë që ata të përzihen si valët njëra me tjetrën. Dhe i fryhet surit (për herën e dytë) e të gjithë ata i tubojmë.“18:99.

Allahu thote be Kur`an:
“Kur të fryhet në Sur (Ditën e Ringjalljes), atëherë, midis tyre nuk do të ketë lidhje farefisnore dhe ata as që do të pyesin për njëri-tjetrin. E kur i fryhet surit (herën e dytë), atëherë, në atë ditë nuk do të ketë lidhje familjare mes tyre e as që do të pyesë kush për njëri-tjetrin.“23:101.

Allahu thote be Kur`an:
“Kur do t’i fryhet surit, do të vdesin të gjithë ata që gjenden në qiej dhe në Tokë, përveç atyre që do Allahu; pastaj do të fryhet për të dytën herë në Sur dhe ata përnjëherë do të ngjallen e do të presin. Dhe i fryhet surit dhe bie i vdekur çka ka në qiej dhe çka ka në tokë, përveç atyre që do All-llahu (të mos vdesin), pastaj i fryhet atij herën tjetër, kur qe, të gjithë ata të ngritur e presin (urdhrin e Zotit)”.39:68/xhamiambret/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here