Home ISLAM Ende nuk e ke mësuar këtë lutje?

Ende nuk e ke mësuar këtë lutje?

Tregohet prej Sahabiut të nderuar Muadh Bin Xhebel -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se i derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- e mori për dore dhe i tha:

“O Muadh! Pasha Allahun unë të dua ty! Të porosis o Muadh që të mos e lësh pa thënë pas çdo namazi (këtë lutje):
“ALLAHUMME EINNII ALA DHIKRIKE UE SHUKRIKE UE HUSNI IBADETIKE”
“O Allah, Zoti im, më ndihmo të të përmend Ty, të të falënderoj dhe ta kryej adhurimin (ndaj Teje) në mënyrën më të mirë”.

Sahihul Xhamií, hadithi numër 7969.

nga Xhamiambret

Previous articleA dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?
Next article7 vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij: