Edukata gati i ka përfshirë dy të tretat e fesë

0
319

Imam Abdullah ibën El-Mubarek (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Edukata gati i ka përfshirë dy të tretat e fesë.”

(Sifetus-Safue i ibën Xheuziut, 4/145).

Shejh AbduRrezzak El-Bedr (Allahu e ruajttë) shpjegon:
“Edukata e gëzon këtë pozitë në fe, sepse është një moral i lartë që e nxitë poseduesin e saj në fjalë dhe vepra të lavdërueshme.
Nuk ka asgjë që i sjellë të mirat dhe i largon të këqijat sikur edukata.
Edukata e orienton poseduesin e saj drejt çdo vlere e mirësie dhe e pengon atë nga çdo ligësi dhe e keqe.
Edukata është shenjë që tregon për shpëtimin/suksesin dhe lumturinë e njeriut në këtë jetë dhe në tjetrën.”

Xhamiambret

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here