A e prish abdesin prekja e gruas?

A e prish abdesin prekja e gruas?

A e prish abdesin prekja e gruas, ose puthja e saj?

Shejh Albani (rahimehullah) në librin e tij “Vargu i haditheve të dobëta” 2/429 thotë: E vërteta është se prekja e femrës ose puthja e saj nuk e prishin abdesin, qoftë ajo puthje me epsh apo pa epsh. Një gjë të tillë e themi ngase nuk kemi argument të saktë se e prish abdesin një gjë e tillë. Përkundrazi, është vërtetuar se Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue selem) i puthte apo i përqafonte gratë e veta, pastaj dilte dhe e falte namazin dhe nuk e përsëriste abdesin.

Këtë hadith e ka nxjerr Ebu Davudi, dhe ky hadith i ka 10 rrugë të transmetimit, disa prej tyre janë të sakta, ashtu siç e kam bërë të qartë në “Sahih Ebi Davud” nr.170-173. Dhe prekja e femrës, zakonisht ndodhë me epsh. Allahu e di më së miri.

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com