A e dini se në shumicën e supermarketave ndodh kjo ? Duhet...

A e dini se në shumicën e supermarketave ndodh kjo ? Duhet ta dini …

A e dini se? Në shumicën e supermarketave vendoset buka, qumshti dhe gjërat e tjera ushqimore në vendet më të largëta, me qëllim që konsumatori të kalojë pran pjesës më të madhe të produkteve para se të arrijë te produkti i duhur.

Kjo formë është treguar e suksesshme në nxitjen e konsumatorit që të blej gjëra dhe të bëj shpenzime të paplanifikuara.