Dy gjëra, e kanë ndëshkimin të shpejtë në këtë botë (para botës tjetër)

Enes bin Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij), përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:

Dy gjëra, e kanë ndëshkimin të shpejtë në këtë botë (para botës tjetër):

Shtypja (arroganca) ndaj të tjerëve dhe mosrrespekti ndaj prindërve.
(E përcjell Hakimi për më tepër shih Sahih el Xhami me nr 28

 

Leave a Reply