Home Zgjodhëm për ju. Duhani hallall apo ?

Duhani hallall apo ?

Nëse mendon se duhani është hallall:

1- atëherë përse nuk thua bismilah kur fillon te pish?
2- përse nuk thua elhamdulilah kur mbaron së piri?

Nëse mendon se cigarja është mirësi prej Allahut:
– atëherë përse e fik atë me këpucë?

Nëse mendon se është e zakonshme:
– atëherë përse nuk e pi përpara prindërve

Nëse mendon se pirja ë duhanit është një kënaqësi e veçantë:
– atëherë përse nuk ua mëson fëmijve atë?

Allahu do të të pyesë për pasurinë tënde se për çfarë e ke shpenzuar dhe për jetën se si e ke kaluar.

Frikësoju Allahut!

Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe mos e hidhni veten tuaj në shkatërrim.” (Bekare; 195).

Previous articleMos u shoqëro me pesë kategori njerëzish
Next articleKu qëndron dallimi mes zemrës së mashkullit dhe femrës ?