Home Zgjodhëm për ju. Drejtuar çdo zemreje të thyer 

Drejtuar çdo zemreje të thyer 

 

Drejtuar çdo zemreje të thyer Edhe nëse rrethanat të vështirësohen, mos u dorëzo! Lute Zotin e madhërishëm, se nëse Ai thotë: “bëhu” ajo bëhet! Lutu me vendosmëri. Allahu në hadithin kudsij të ka premtuar: “Pasha krenarinë dhe madhërinë Time do të ndihmoj, qoftë edhe pas një kohe!” Përktheu: Qendra Kur’anore

Drejtuar çdo zemreje të thyer

Edhe nëse rrethanat të vështirësohen, mos u dorëzo!

Lute Zotin e madhërishëm, se nëse Ai thotë: “bëhu” ajo bëhet!

Lutu me vendosmëri. Allahu në hadithin kudsij të ka premtuar:

“Pasha krenarinë dhe madhërinë Time do të ndihmoj, qoftë edhe pas një kohe!”

Përktheu: Qendra Kur’anore

Previous articleHasan el Basriu takon nje haxhi dhe nenen e tij
Next articlePërgëzoji durimtarit!