Dobitë shëndetësore të ushqimit ideal

Dobitë shëndetësore të ushqimit ideal

Dobitë shëndetësore të ushqimit ideal

1. Ushqimi i plotë dhe i balancuar ndihmon në krijimin dhe zhvillimin e qelizave të trupit.
2. Ndihmon në zëvendësimin e indeve dhe në rindërtimin e indeve të dëmtuara.
3. Ushqimi është burim energjive kalorike sepse ai digjet brenda organizmit tonë dhe na jep kalori, me anë të cilës ne mund të kryejmë të gjitha detyrimet dhe nevojat tona të përditshme.
4. Ushqimi i mirë na ndihmon në luftimin e sëmundjeve, sepse ai fuqizon imunitetin e trupit tonë.
5. Ushqimi i mirë ndihmon në forcimin e dhëmbëve dhe të kockave si rezultat i depozitimit të kalciumit në qeliza.