Disa shenja me të cilat njihen sihirbazët (magjistarët) dhe falltarët rrenacakë

Disa shenja me të cilat njihen sihirbazët (magjistarët) dhe falltarët rrenacakë

Disa shenja me të cilat njihen sihirbazët (magjistarët) dhe falltarët rrenacakë.

1.            Pyesin për emrin e babës ose të nënës, që të mësojnë diçka për të sëmurin me anë të shejtanëve.

2.            Kërkon diçka që i takon të sëmurit, si fije floku, petka, fotografi dhe të ngjashme.

3.            Jep nuska-hajmali (një copë letër e mbledhur zakonisht si trekëndësh, e mbushur me fjalë kufri, vizatime të çuditshme ose vetëm vija…)

4.            Atë që e lexon si zakonisht nuk kuptohet.

5.            Kërkon prej të sëmurit të therë ndonjë kafshë dhe i thotë të mos e përmendi emrin e Allahut gjatë therjes.

6.            I ndalon të sëmurit të pastrohet me ujë për një kohë të caktuar.

7.            I jep diçka dhe e urdhëron ta fshehë nën tokë.

8.            I jep fletë dhe e urdhëron t’i djegë dhe pastaj të tymoset me tymin e atyre letrave.

9.            Ndodh që të sëmurit t’ia tregojë emrin e tij dhe emrat e prindërve, si dhe shkakun e ardhjes së tij.

10.          Kërkon prej gruas të zbulohet para tij.

11.          Në lutjet e tij përmenden emrat e xhinëve prej të cilëve kërkon ndihmë.

Të ndalohet veprimi i sihirbazëve dhe i falltarëve është detyrim fetar dhe çdokush duhet ta bëjë atë që ai ka mundësi, që të ndalet hovi i këtyre keqbërësve.