Home Zgjodhëm për ju. Demët që muzika le tek njeriu

Demët që muzika le tek njeriu

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë thotë:
“Muzika është ashtu siç ka thënë Ibën Mes’udi, radi Allahu anhu: “Posta e zinas”. E kanë deshmuar njerëzit së nuk ka ndodh që një adoleshent të merret me të, përveç së është çoroditur, e as grua përveç së është bërë e pa ndershme, e as i moshuar përveç së është shkatërruar.
Ajo që e kam pa vet dhe të tjerët; dhe e kemi vërtetuar gjatë jetës, prej që janë shfaqur instrumentet muzikore në ndonjë popull dhe janë preokupuar me to, veç së ka leshuar Allahu,mbi ta tiran (zullumqarë) i ka sprovuar me thatsi dhe varfëri si dhe me pushtëtarë të këqinjë. I mençuri i analizon dhe mediton në ndodhit e kësaj botë, Allahu na ruajtë”
(Muhtesar Medarixh Salikinë f.232-235)

Previous articleMuhamedi ﷺ ndaloi edukimin e qenve në shtëpi, shkenca vërteton dëmet
Next articleKurani, libri më i popullarizuar dhe më i lexuar në histori të njerzimit!