DEDIKUAR ÇDO FEMRËS NË BOTË!!

0
397

Nëse të vonohet martesa… rikujtoje Hatixhen, Allahu qoftë i kënaqur nga ajo, e cila bëri durim dhe në fund u martua me njeriun më të madh në botë!

Nëse ende nuk je e martuar… rikujtoje Merjemen, alejha selam, dhe si Allahu ia ngriti emrin në dynja dhe ahiret!

Nëse je e sprovuar me burrë gjynahqar… rikujtoje Asijën, Allahu qoftë i kënaqur nga ajo, gruan e Faraonit dhe si Allahu e bëri zonjë në Xhenet.

Nëse je e ndarë nga burri… rikujtoje fjalën e Allahut: E nëse ata ndahen, Allahu me begatinë e Tij, çdonjërin prej tyre e bën të pavarur.(En-Nisa: 130)

Rikujtoje se risku i Allahut do të vjen… dhe mjerë për ty nëse i merr lakmi të tjerëve për riskun e tyre…

Dije se Allahu është i Urti, i Gjithëdijshmi, i Njoftuari për çdo gjë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here