Home Zgjodhëm për ju. Dalja e Ademit nga Xheneti

Dalja e Ademit nga Xheneti

Ekstrakte kuranore

“ Pastaj thamë: “O Adem, me të vërtetë që ky është armiku yt dhe i gruas sate, prandaj mos e lini t’ju nxjerrë kurrsesi nga Xheneti, se pastaj do të vuash në mjerim!” (Ta Ha: 117)
Në këtë ajet Allahu i madhëruar i paralajmëroi me dalje nga Xheneti që të dy, Ademin dhe gruan e tij, ndërsa në fund e përmendi mjerimin, si pasojë e daljes nga Xheneti, në numrin njëjës, për Ademin, sepse burri është ai i cili përpiqet dhe punon për sigurimin e të ardhurave familjare, ndërsa gruaja qëndron në shtëpi duke u përkujdesur për një pastërti dhe ambjent sa më të mirë familjar.
Pra që në fillim të ekzistencës njerëzore Zoti me urtësinë e Tij caktoi detyrat e veçanta për të dyja gjinitë.

Previous articleMrekullia e rrjetës së merimangës
Next articleBurri duhet të përmbushë kërkesat e gruaj së tij