Home Zgjodhëm për ju. CILAT GJËRA TË MBROJNË NGA MAGJIA

CILAT GJËRA TË MBROJNË NGA MAGJIA

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 17 )
Shkaqet që të mbrojnë nga prekja e magjisë, janë:
1. Besimi i fuqishëm në Allahun.
2 Pranimi me bindje i besimit islam dhe rregullave të tij.
3. Falja e pesë kohëve të namazit në xhami me xhemat.
4. Qëndrimi i shpeshtë me abdes.
5. Lutjet e shpeshta drejtuar Allahut të të mbrojë nga keqbërja e magjistarit, sidomos duke lexuar suren el Felek dhe en Nas.
6. Largimi nga mëkatet.
7. Dashuria dhe përulja e duhur para Allahut.
8. Dhënia e shpeshtë e sadakasë.
9. Pendimi për të kaluarën.
10. Leximi dhe dëgjimi i shpeshtë i Kur’anit.
11. Njësimi i Allahut në adhurim.
12. Leximi i dhikrit të mbrëmjes dhe mëngjesit.
Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han
Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Previous articleSi është e mundur që njerzit të bëjnë mëkate në Ramazan,nëse shejtanët janë të prangosur?
Next articleLETRA E NJË NËNE : Biri im! Kjo është një letër nga nëna jote e gjorë. Më vjen turp të shkruaj…