Home Zgjodhëm për ju. Cila është Lutja para se me fjetë ?!!

Cila është Lutja para se me fjetë ?!!

Cila është Lutja para se me fjetë ?!!

Muhammedi alejhiselam thotë: “Kur të shtrihet dikush në shtratin e tij le të mbështillet mirë, sepse askush nuk e di se çka mund t’i ndodhë në gjumë, pastaj le të thotë:

BISMIKE RABBI VED’ATU XHENBI VE BIKE
ERFE’UHU, IN EMSEKTE NEFSI FERHAMHA VE
IN ERSELTEHA FAHFADHHA BIMA TAHFEDHU
BIHI `IBADEKES-SALIHIN.

[“Me emrin Tënd o Zoti im shtrihem dhe me emrin Tënd ngrihem. Nëse ma merr shpirtin mëshiroje e nëse e kthen, mbroje me atë që i mbron robërit e tu të mirë”.] (Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurejre).

Previous articleE DËGJOVA EZANIN DHE ZOTI MË UDHËZOI
Next articleJa pse qesh bebja juaj deri sa është në gjumë