Home Zgjodhëm për ju. Çfarë obligimesh kanë prindërit për fëmijën e tyre të porsalindur?

Çfarë obligimesh kanë prindërit për fëmijën e tyre të porsalindur?

559 vizita 9. Shtator 2014
Pyetje: Çfarë obligimesh kanë prindërit për fëmijën e tyre të porsalindur?
Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
1. Futja e një hurme të përtypur në gojën e tij ose diçka tjetër të ëmbël.
2. Dy kurbane nëse është djalë ditën e shtate dhe një nëse është vajzë.
3. Synetllëku ditën e shtatë.
4. Ngjitja e një emri të mirë musliman deri në ditën e shtatë.
Allahu e di më së miri.
Ahmed Kalaja

Previous articleDhjetë ditët e Dhul Hixhes, dobitë dhe punët e pëlqyera në to
Next articleÇduhet të bëj ai që ska mundësi të shkojë në Haxh? –