Home ISLAM Begatite qe gjenden tek delja

Begatite qe gjenden tek delja

Begatite qe gjenden tek delja

Umi Hani transmeton nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam), se i ka thënë (asaj):
“Mbaj dele, sepse në to ka begati.”
(Suneni i ibn Maxhes, 2/773)

Transmeton Bera bin Azibi se ka thënë: “ I Dërguari i Allahut (alejhi selam) pasi u pyet në lidhje me kryerjen e namazit në vendqëndrimin (vathën) e deleve, tha:
“Faluni tek ato (pra lejohet namazi në to), sepse në to (delet) ka begati.”
(Suneni Ebu Daud, 2/98)

Begatitë dhe dobitë e deleve:
Imam Kurtubiu ka thënë: “Nga delet ne perfitojme veshje, ushqim dhe një numër të madh qingjash, si rrjedhojë e lindjes së tyre tre herë në vit. Madje, delet arrijnë të ndikojnë edhe tek njerëzit që i shërbejnë atyre, duke i shndërruar në njerëz modest, të urtë e të butë.|”
(Tefsiri i Kurtubiut, 10/8

nga Xhamiambret

Previous articleNdalohet rreptësisht përhapja e fshehtësive bashkëshortore
Next articleKush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”