Home Zgjodhëm për ju. Cilës duhet ti japim përparësi: martesës apo shkollimit? Cilës duhet ti japim...

Cilës duhet ti japim përparësi: martesës apo shkollimit? Cilës duhet ti japim përparësi: martesës apo shkollimit?

Pyetje: Shejh, në vendet tona është përhapur një traditë! Prindërit refuzojnë që t’i martojnë vajzat apo djemtë e tyre për shkak të plotësimit të mësimit, përfundimit të shkollës së mesme, apo edhe fakultetit! Çfarë thotë feja islame në lidhje me këtë veprim nga ana e prindërve tanë, është në rregull ky veprim apo jo !?

Përgjigja: Subhanallah! Ky veprim është në kundërshtim të plotë dhe të qartë me urdhrin dhe udhëzimet e Muhamedit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem!
E themi këtë sepse Muhamedi, -sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem!-, ka thënë:
“Nëse ju kërkon për martesë ai që ju e pëlqeni fenë dhe edukatën e tij, martojeni, sepse përndryshe do të ndodhin trazira dhe përçarje në tokë”

Gjithashtu hadithi tjetër:
“O ju të rinj, kush ka mundësi nga ju le të martohet”

Dhe në fund:
Këshilla ime për të rinjtë dhe të rejat është që të martohen dhe mundësisht të vazhdojnë shkollimin për aq vite sa i kanë mbetur.
Allahu është më i dituri!

Burimi: albislam.com

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, – Allahu e mëshiroftë!-.
Përzgjodhi dhe përshtati : Suad Shabani

Previous articleALLAHU GËZOHET ME PENDIMIN TËND
Next articleA lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut?