Balli – Ja çfarë tha Pejgamberi për Ballin para 1400 viteve – dhe çka thotë sot shkenca

0
277

Gjatë këtij punimi do të shohim disa të vërteta shkencore që janë përmendur në hadithet e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe se si shkenca bashkëkohore ka konfirmuar vërtetësinë e tyre.
Pa dyshim se çastet më të bukura në të cilat kalon besimtari janë kur sheh një mrekulli që shfaqet në fjalët e zotërisë së njerëzimit, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Meqenëse jetojmë në shekullin e shkencës dhe zbulimeve shkencore shfaqet nevoja për hulumtim në hadithet e të Dërguarit të Zotit për të kuptuar sinjalet shkencore që argumentojnë vërtetësinë e këtij të Dërguari analfabet. Ky shkrim mund të kontribuojë në përmirësimin e pikëpamjes së Perëndimit ndaj profetit të mëshirës, paqja e Zotit qoftë mbi të.

Shkencëtarët kanë zbuluar se balli (pjesa e sipërme e fytyrës së njeriut midis syve dhe flokëve) komandohet me marrjen e vendimeve të drejta dhe si rezultat i kësaj sa më efektiv, më aktiv dhe më i shëndoshë të jetë ky vend, vendimet do të jenë më të drejta, të qëlluara dhe të sakta. Kësisoj, vërejmë në lutjen e të Dërguarit të Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thotë: “Balli im është në duart e Tua.” (Ahmedi)

Ky është dorëzim i profetit ndaj Zotit të Lartësuar, çdo çështje e tij i takon Allahut dhe se Allahu gjykon si do Ai dhe ia cakton atij atë që do. Fakti tjetër që është zbuluar kohët e fundit është se vendi i ballit luan rol të rëndësishëm në proceset e larta për njeriun si, të perceptuarit, të orientuarit, zgjidhja e problemeve dhe kreativiteti. Për këtë shkak, këtë vend ia ka dorëzuar Allahut të Lartësuar në lutjen e tij: “Balli im është në duart Tua”. Në këtë qëndron një sinjal shkencor për rëndësinë e këtij vendi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here