Home Zgjodhëm për ju. Allahumme sal-li ue sel-lim ala nebijjina Muhammed.

Allahumme sal-li ue sel-lim ala nebijjina Muhammed.

I derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë:

“Më erdhi Xhibrili dhe tha:
O Muhamed! A nuk të gëzon fakti se Zoti yt i Madhëruar thotë: Çdokush prej popullit tënd që të dërgon ty një salavat, Allahu i dërgon atij dhjetë të tilla dhe çdokush prej popullit tënd që të dërgon ty një selam, Unë i dërgoj atij dhjetë selame?
– Po, O Zot, më gëzon, thashë unë.”

Transmeton imam Ahmedi, Nesai dhe e ka bere te sakte imam Albani -Allahu i meshirofte- ne Es Sahiha 829.

Allahumme sal-li ue sel-lim ala nebijjina Muhammed.

Previous articleHasan El Basriu dhe djali i ri
Next articleNëse doni të mbroni veshkat tuaja, MOS e bëni këtë!